Design

T2Flag ritar fotbollsgolfbanor med naturen som utgångspunkt. Designen fungerar för familjer, den glada amatören och sociala tillställningar. Samtidigt tas höjd för de krav som ställs för att arrangera företagsevent och tävlingar.

Genom hela designprocessen försöker följande kvaliteter uppnås:

  • Spel- och naturupplevelse
  • Varierad banlayout
  • Rättvisande parsättning
  • Genomtänkta flöden
  • Säkerhet
  • Effektivt underhåll

T2Flag tar hänsyn till befintliga internationella standarder gällande bandesign.
Läs mer om hur hela processen ser ut.