Mark

Val av mark är a och o. Rätt mark skapar bra förutsättningar för en varierad bandesign och en naturnära spelupplevelse.

Så, vad är då rätt mark? Beteshagar i anslutning till skogspartier är ofta lämpliga med bl. a. höjdskillnader, vackra träd, buskar och klippor. Närhet till vatten ger ytterligare en dimension till banans design och funktion.

Läs mer om hur hela processen ser ut.