Läge

Det geografiska läget för en fotbollsgolfbana är avgörande för en god ekonomisk bärighet. Å andra sidan kan en väldesignad bana i en avsides miljö med bra kommunikationsförbindelser också fungera bra. Allt hänger på banägarens ambitionsnivå och vilka mål man önskar uppnå.

Vill man maximera spontanspel och nå största möjliga målgrupp är en placering nära samhällsfunktioner och bostadsområden så klart att föredra.

Ett bra läge bestäms av följande aspekter:

  • Upptagningsområde
  • Naturligt fina omgivningar
  • Närhet till samhällsfunktioner
  • Samhälleliga expansionsplaner
  • Infrastruktur och driftsmöjligheter
  • Tillfarter, utfarter, in- och utflöden

Läs mer om hur hela processen ser ut.