Alunda fotbollsgolf

Våren 2012 fick vi en förfrågan från Olandsbygdens Golfklubb (OGK) om möjligheterna att anlägga en fotbollsgolfbana i anslutning till befintlig golfbana.

Kombinationen golf och fotbollsgolf har vi länge trott på och detta efterlängtade designprojekt blev mycket lyckat.

Bakgrund

Olandsbygdens Golfklubb bildades 2004 med syfte att skapa en naturlig samlingsplats i bygden. Efter ett besök 2011 på Uppsala Fotbollsgolf väcktes tankarna… VISA MER
Olandsbygdens Golfklubb bildades 2004 med syfte att skapa en naturlig samlingsplats i bygden. Efter ett besök 2011 på Uppsala Fotbollsgolf väcktes tankarna på att bredda golfklubbens utbud med en fotbollsgolfbana. Man lockades av fotbollsgolfens tydliga ambition att passa alla men ville även att banan skulle vara anpassad för tävlingsspel.

Galleri

Här har vi samlat ett axplock av bilder från detta uppdrag.
Klicka på bilden nedan för öppna galleriet.

Förutsättningar

Golf och fotbollsgolf är på många sätt samma typ av verksamhet. Golfklubben har kunskap om banskötsel samt infrastrukturen för att driva en fotbollsgolfbana. Sammantaget blir kostnaderna för uppstart mycket låga.

I normala fall behöver mark anförskaffas men… VISA MER

Golf och fotbollsgolf är på många sätt samma typ av verksamhet. Golfklubben har kunskap om banskötsel samt infrastrukturen för att driva en fotbollsgolfbana. Sammantaget blir kostnaderna för uppstart mycket låga.

I normala fall behöver mark anförskaffas men Olandsbygdens GK hade redan mark i anslutning till sin golfbana. Valet stod mellan att bygga ut 9-hålsbanan med ytterligare tre hål alternativt att upplåta marken för annan verksamhet. Valet föll naturligt på fotbollsgolf som då skulle möjliggöra både nya kundgrupper och ökade intäkter.

Milstolpar

För att förstå beslutsgången och tidsaspekten i bygget av en fotbollsgolfbana har vi här listat de viktigaste milstolparna. VISA MER

För att förstå beslutsgången och tidsaspekten i bygget av en fotbollsgolfbana har vi här listat de viktigaste milstolparna.

  • Våren 2011: Olandsbygdens GK (OGK) vill bredda sin verksamhet
  • Våren 2011: OGK beslutar att bygga en fotbollsgolfbana
  • Hösten 2011: OGK tar hjälp av T2Flag för att designa en anläggning
  • Våren 2012: Byggstart
  • Sommaren 2013: Fotbollsgolfbanan invigs
  • Sommaren 2013: Arrangerar VM i fotbollsgolf med 17 deltagande nationer

Läge och banprofil

Fotbollsgolfbanan är belägen på landsbygd vid genomfartsled mot stort semesterområde på östkusten. Banans första 9 hål karaktäriseras av kuperad björkskogsterräng med två konstgjorda dammar. Sista 9 hålen karaktäriseras av tall och enbuskar samt en å som flyter längs hål 13. Banan är överlag ganska smal med små greenytor.

OrtAvstånd (km)Invånare
Alunda12300
Gimo122700
Östhammar284500
Uppsala35160000

Länkar

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Inför 2014: Tog emot 2500 betalande gäster 2013. Förbättrat greenområde på hål 2. Utjämnade ytor och nysådda ytor på vardera sidor om fairway på hål 18. Landningsområdet på hål 10 har breddats. Ägaren har även byggt omklädningsrum och toaletter i stora ladan.