Halmstad undersöker fotbollsgolf

Ytterligare ett kommunbesök. Denna gång i Halmstad som undersöker om en fotbollsgolfbana – helt öppen för allmänheten – skulle vara en lämplig aktivitet för att lyfta områden som av olika anledningar är eftersatta eller som är i behov av vidareutveckling.